Agenda

De kalender voor het team.

- effektiv, gekleurd, overzichetlijk

- automatische verwittiging

-

- planning van opgaves

- maakt van een contact moment een service ticket

- toont de ToDo lijst

- Kalender per medewerker / afdeling

- verbinding tussen project management en ticketing