Berichten

Individuele berichten

- bericht export in de verschillende formaten

- kies de informatie uit de FastData database

- zet een gepaste filter

- sorteer de lijst

- sommeer de kolommen