Contract

Batchverwerking van contracten in één oogopslag

- automatische aanpassing van contracten bij tariefverhoging

- contract facturatie en opsturen per email in batchmode spaart geld en tijd

- voorspelling van contractopbrengsten voor een betere bestedingsplanning

- grafische controle van contract locaties geeft een vlug overzicht

- Individuele contracten

- Seizoenscontracten

- tarieven afhankelijk van de afmeermaten of eenheidsmaten

- uitgebreid system met staffeltarief, tariefperiodes, gekoppelde tarieven...