Bankeinzug

Onbureaucratische en snel

- geen wachten op betalingen

- geen betalingscontrole

. geen aanmaningen

- meerdere rekeningnummers per debiteur

- het inkassobestand ontstaat automatisch

- SEPA Conform