Passanten

Snellste registratie van passanten

- mobile havenmeester

- koppeling met de algemene Kassa

- alle betaal mogelijkheden

Flexibel tariefsystem met

- periodiek prijzen

- dynamisch prijsberekening bij verlenging, periodewissel...

- op basis van lengte, oppervlakte...