Werkboeken

Herken vlug opkomende problemen

- vrije definitie van eigen werkboeken

- vrije keuze van belangrijke informaties

- koppeling vanl werkorders aan één werkboek

- overzicht van open werkorders en nog niet uitgevoerde opgaves

Antwoord op typische vragen

- hoeveel motorbeurten zijn nog af te werken?

- welke orders wachten op materiaal?

- hoeveel boten moeten nog beweegt worden?

- hoeveel omzet steekt nog in de open werkoders?

- welke klanten moeten over vertraging verwittigd worden?