Winterstalling

Wees gierig met de plaats

- optimeer de stalling aan land en in uw loodsen middels een grafische planning

- automatische berekening van het verhuurde en nog vrije oppervlakte

- 10% betere uitbating mogelijk
- grafische planning met proportionele figuren, verschuiven en draaien - planning op basis van het voorjaar