Werkplaats

Werkplaats

In een werkplaats schreeuwen de verschillende projecten vaak om aandacht. Dan is het prettig om een doordachte planning te kunnen volgen en deze tijdig bij te kunnen sturen in geval van vertragingen. Alleen op deze manier kan er ontspannen en secuur aan een schip worden gewerkt en kunnen afspraken met een klant worden nagekomen.

Bezetting

De personeelsbezetting van de werkplaats is soms een grote uitdaging. FastData biedt de mogelijkheid om snel te reageren op onvoorziene problemen, vertraagde leveringen of ziekte van personeel. Loopt de planning uit dan maakt FastData daar melding van zodat de prioritering waar nodig kan worden aangepast en de betreffende klanten geïnformeerd.

Werkboek

Als monteur valt het niet altijd mee om het werk op tijd af te krijgen, mede door technische tegenvallers en klanten die om je aandacht vragen. Het werkboek van FastData geeft je een helder overzicht van de ingeplande werkzaamheden en maakt het eenvoudig om gewerkte uren te noteren

. Mobiel

Van het ingeplande werk kan ook mobiel melding worden gemaakt. Zo ben je ook op de weg volledig op de hoogte van de planning en mogelijke veranderingen daarin.

Onderdelen en historie

Gebruikte of benodigde onderdelen zijn snel te vinden en te noteren. De onderhoudgeschiedenis geeft inzicht in welke werkzaamheden er aan een boot zijn verricht. Zo gaat er geen tijd verloren aan zoeken

. 5 Voordelen:
•Vervangt kaartjes planbord door werkboeken
•Goede planning ondanks ad hoc werkzaamheden
•Koppeling met FastData Agenda
•Urenverantwoording
•Hulp bij nakomen van afspraken
De nieuwe Werkboeken zetten de afspraak met uw klant centraal en helpen de Chef Werkplaats het overzicht te behouden in het openstaand en ingepland werk.

Aflopen

Gewone werkorder
Stappen
- Relatie aanmaken
- Werkordes aanmaken
- Agendeer de werkzaamheden
- Verbruik van materiaal
- Uren noteren
- Sluitfactuur
Het Project
Stappen
- Project aanmaken
- Werkordes aanmaken
- Aanbetaling
- Besteladvies genereren
- Deelfacturering
Niet leverbaar
Deadline overschrijding